Monday, April 17, 2023

भारतीय शास्त्रीय संगीतातील थाट

भारतीय शास्त्रीय संगीतातील थाट

थाटांचा श्लोक

भैरव भैरवि आसावरी, यमन बिलावल ठाट।
तोड़ी काफ़ी मारवा, पूर्वी और खमाज।।
शुद्ध सुरन की बिलावल, कोमल निषाद खमाज
म तीवर स्वर यमन मेल, ग नि मृदु काफ़ी ठाट।।
गधनि कोमल से आसावरी, रे ध मृदु भैरव रूप।।
रे कोमल चढ़ती मध्यम, मारवा ठाट अनूप।।
उतरत रे ग ध अरु नी से, सोहत ठाट भैरवी।।
तोड़ी में रेग धम विकृत, रेधम विकृत ठाट पूर्वी।।हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतामध्ये, रागांचे वर्गीकरण करण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे थाट.  थाट ही एक सैद्धांतिक संकल्पना आहे जी आपल्याला समान सूर आणि निसर्गाच्या रागांचे गट करण्यास मदत करते. त्याच्या मूळ स्वरूपात राग हा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील सूर किंवा स्वरांचा एक क्रम आहे. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात अनेक राग आहेत.

थाटात सात नोट्स क्रमाने असाव्या लागतात पण रागात नोट्स कोणत्याही क्रमाने असू शकतात. थाटात फक्त नोट्स आहेत. रागात आरोह (चढत्या नोट्स) तसेच अवरोह (उतरत्या नोट्स) असणे आवश्यक आहे. लक्षात घ्या की थाट रागाची फक्त ढोबळ रचना देतात आणि राग कसा गायला पाहिजे याची कल्पना देत नाहीत.  रागाचे पकड आहे जे चलन किंवा राग गायनाची पद्धत देते.थाट आणि त्याची उत्पत्ती

हिंदुस्तानी किंवा उत्तर भारतीय संगीत शैलीतील थाट प्रणाली पंडित विष्णू नारायण भातखंडे (1860 - 1936) - 18 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीय संगीतशास्त्रज्ञ होते, त्यांनी थाटाची ही वर्गीकरण पद्धत आणली. भातखंडे हे थाट प्रणाली तयार करण्यात प्रतिभाशाली होते ज्यांनी हे वर्गीकरण तयार करण्यासाठी संशोधन केले आणि बराच प्रवास केला. त्यांनी ज्या प्रकारे रागांचे वर्गीकरण केले आहे आणि त्यांना वेगवेगळ्या थाटांमध्ये नियुक्त केले आहे त्यावरून त्यांची प्रतिभा दिसून येते.

पंडित विष्णू नारायण भातखंडे यांच्या मते थाट हा केवळ अमूर्त स्वरांचा समूह आहे. थाटाची कल्पना रागांसाठी संच  किंवा पॅरेंट स्केल म्हणून केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ नोट्स च्या विशिष्ट गटाला कल्याण थाट म्हणतात, राग कल्याण , हिंडोल, केदार, यमन आणि इतर अनेक राग या थाटातील आहेत. पंडित भातखंडे यांनी 10 वेगवेगळ्या नोट्स चे संच तयार केले ज्याला थाट म्हणतात.

भातखंडे यांनी त्यांच्या थाटांना त्या थाटांशी संबंधित प्रमुख रागांचे नाव दिले. ज्या रागांवर थाटांची नावे आहेत त्यांना त्या थाटाचा जनक राग म्हणतात.

अनेक पारंपारिक रागांपैकी प्रत्येक राग 'दहा मूलभूत थाटांवर आधारित आहे . प्रत्यक्षात केवळ हेप्टॅटोनिक स्केलला थाट म्हणतात. भातखंडे यांनी थाट हा शब्द फक्त खालील नियमांची पूर्तता करणाऱ्या तराजूसारखा वापरला.

1) थाटात बारा स्वरांपैकी सात स्वर शुद्ध, चार कोमल (रे, ग, धा, नी), एक तीव्र (मा) असणे आवश्यक आहे.

2) स्वर चढत्या क्रमाने असले पाहिजेत: सा रे ग म प धा नी

3) थाटमध्ये नोट्स च्या नैसर्गिक आणि बदललेल्या दोन्ही आवृत्त्या असू शकत नाहीत.

 4) थाट, रागाच्या विपरीत, वेगळ्या चढत्या आणि उतरत्या क्रमात नसतात.

 5) थाटात भावनिक गुणवत्ता नसते.

6) थाट गायले जात नाहीत तर थाटातून तयार होणारे राग गायले जातात.

दहा थाट आणि त्यांच्या नोट्स खालीलप्रमाणे:

1. बिलावल : सा रे ग म प धा नी

२. खमाज : सा रे ग म प धा नी_

३ काफी : सा रे गामा प धा नी

४. आसावरी : सा रे गमा प धानी_

५. भैरव : सा रेग म प धानि

6. कल्याण : सा रे ग म' प धा नी

7. पूर्वी : सा रेग म प धानी

८. भैरवी : सा रेगमा प धानी

9. तोडी : सा रेगमा' प धा_नी

१०. मारवा : सा रे_ ग म प धा नी   

For more details of Thaat in English - please click on link given below

https://meetkalakar.com/Artipedia/Thaat

 

 


No comments:

Post a Comment